ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Λείψανον Αγ. Νικόδημου (ΡΕΚόΡ Εισπράξεων!!!)

(ΣωΣΤΟΝ!!!) Τα λείψαναν δεν πρέπειν να πληρώνουσιν φόρους!!!!

Το ἱερόν λείψανον ἐκλάπη στίς 15-3-2010 και επανήλθεν μέ θαυμαστή επέμβαση του Αγίου στίς 15-4-2010. Η πανηγυρικήν τελετήν Επανόδου έλαβεν χώραν τό Σάββατο 17-4-2010, το απόγευμα στίς 6μ.μ (απ’ όπου και αι φωτογραφίαι!)

Τό ἱερό λείψανο πού ἐπεστράφη μέ τρόπο θαυματουργικό ὕστερα ἀπό ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου, ἦλθε στήν παλαιά του θέση, μέσα στό Καθολικό τῆς Μονῆς, πρός ἀγαλλίαση τόσο τῆς Ἀδελφότητας ὅσο καί τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν, φίλων τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι εὐλαβῶς στέκονταν μέ δέος ἐμπρός στά ἐξαίσια τοῦ Θεοῦ.

Χαρά καί εὐφροσύνη κατέκλυσε τίς καρδιές τῶν μοναχῶν (έΚΤΑΚΤΟΝ!!!) καί τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παραβρέθηκαν στήν πανηγυρική τελετή τῆς ἐπανευρέσεως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στήν ὁμώνυμη Μονή του, στόν Πεντάλοφο Γουμένισσας Κιλκίς, τό Σάββατο 17-4-2010.

orse3

+
ο Αυνανισμός είναι Μεγίστην Αμαρτίαν!!!

+

+

+

Αμήν

Advertisements

5 Σχόλια

Subscribe to comments with RSS.

 1. Σταύρος said, on 27/04/2010 at 11:23 πμ

  Όπως ανακοινώθηκε, άνθρωπος που έκλεψε το άγιο λείψανο αντίκρισε ολοζώντανο τον Άγιο τέσσερεις φορές, ο οποίος του είπε: «Παιδί μου, πήγαινέ με στο σπίτι μου από όπου με πήρες, αρκετά με ταλαιπώρησες».
  Παραλήφτηκε όμως να διευκρινιστεί ότι όλ’ αυτά τα είδε ο κλέφτης στο όνειρό του.
  Δεν γνώριζε όμως ο δόλιος ότι ο όσιος σχετίζονταν, εν ζωή ευρισκόμενος, πολλά μεγάλως με τα όνειρα και τα περί αυτών συμβαίνοντα. Ότι τύχαινε να είναι μέγας ονειροκρίτης.
  Ναι, μάλιστα, ονειροκρίτης. Διότι έβγαζε κρίσεις για τα όνειρα.
  Όπως εκείνες που κατέγραψε στο Πηδάλιο, για τις ονειρώξεις λέω. Εκείνες που λέγονται και ρεύσεις νυκτός. Τι οποίες παθαίνουν ο άνδρες μέσα στα όνειρά τους, όταν εισέρχεται ο τρισκατάρατος οξαποδός, και φέρνει ωραίες γυναίκες και τις βάζει να κάνουν σεξουαλικές πράξεις με τους ονειρευόμενους.

  Να τες λοιπόν οι κρίσεις του οσίου ονειροκρίτη, οι οποίες βασίζονται στους λόγους των αγίων πατέρων μας, αλλά τις οποίες επικυρώνει και σχολιάζει και ο ίδιος, διότι πατήρ ετύγχανε και ο ίδιος:

  «ΠΗΔΑΛΙΟΝ», εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου. Τι εστί το πηδάλιον κατά χριστιανικό κόσμο; «Αύτη η βίβλος είναι η μετά τας αγίας Γραφάς αγία γραφή, η μετά την παλαιάν και καινήν διαθήκη, Διαθήκη.
  Από την σελ. 703, Του αγίου Ιωάννου του Νηστευτού, Κανών ΣΤ΄ διαβάζουμε: «ο μολυνθείς καθ΄ ύπνους τω της εκρύσεως πάθει, ημέραν μίαν της κοινωνίας εκβάλλεται τον δε πεντηκοστόν άσας ψαλμόν και τεσσαράκοντα εννέα μετανοίας ποιήσας, ούτω του ρύπου καθαρθήναι πιστεύεται».
  Αξίζει τον κόπο να επισκεφθούμε τον πεντηκοστό ψαλμό του Δαβίδ. Τον έγραψε για την εποχή που τον επισκέφθηκε ο προφήτης Νάθαν, ο οποίος προφήτης τον είχε ξεθεώσει στις επιπλήξεις, όταν αυτός είχε συνευρεθεί παράνομα με την Βηθ-Σαβεέ (γκομενοδουλιές).
  Αφού λοιπόν ο Δαβίδ, στον ψαλμό αυτόν, ζητάει συγχώρεση από τον Γιαχβέ ( = ο θεός του Ισραήλ) για τα γκομενιλίκια του καταλήγει στο γνωστό τροπάριο: «Ευδόκησε Κύριε να ευεργετήσεις την Σιών και κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχτείς θυσίες επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές. Τότε θα θυσιάσουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
  Δηλαδή είσαι από την Λάρισα κι έπαθες ρεύση το βράδυ στον ύπνο σου; Μην ανησυχείς άνθρωπέ μου, υπάρχει ο καλός θεούλης των Ιουδαίων για να σ’ απαλλάξει από αυτό το αμάρτημα. Πρέπει όμως να τον παρακαλέσεις πρώτα να χτίσει τα τείχη της Σιών!
  Ξέρεις όμως αδελφέ, εγώ που με βλέπεις έχω πάθει ρεύση και ξύπνιος. Έχει σωτηρία γι’ αυτή την περίπτωση; Αμέ, είναι δυνατόν ο πανάγαθος θεός να μη πρόβλεψε και γι’ αυτό; Ορίστε, του ίδιου αγίου Κανών Ζ΄ «ο δε εγρηγορότος του σώματος μολυνθείς, εις εβδόμην ημέραν της κοινωνίας είργηται, τον ν΄ (πεντηκοστό) καθ’ εκάστην άδων, και τεσσαράκοντα εννέα μετανοίας ποιών».
  Η αλήθεια είναι ότι εκτός μοναστηριού η τελευταία περίπτωση είναι από σπανιότατη μέχρι ανύπαρκτη. Για να πάθει κανείς κάτι τέτοιο θα πρέπει να απέχει από κάθε είδους σεξουαλική πράξη για αρκετούς μήνες. Φαίνεται ότι κάποιοι καλόγεροι μπορούσαν να απέχουν για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα ώστε να παθαίνουν ρεύση και στον ξύπνιο τους.
  Τυγχάνει εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ανάλογους κανόνες (σελ. 550, 578, 672, 703), οι μακροσκελείς υποσημειώσεις, αναφέρονται σε πάμπολλες λεπτομέρειες των διαφόρων κατηγοριών ρεύσεων, με τα ανάλογα επιτίμιά τους.
  Θαυμάστε ένα ελάχιστο δείγμα: σελ. 704, υποσημείωση (1) «γινομένη, ή γίνεται με συγκυλισμόν, ή χωρίς συγκυλισμόν. Η χωρίς συγκυλισμόν γινομένη, ή Η με συνδυασμό γινόμενη (του λογισμού) ρεύση, ή γίνεται χωρίς συγκατάθεσιν και χωρίς γαργαλισμόν (δεν γίνονται αυτά άνευ της παρουσίας δευτέρου ατόμου), και κανονίζεται τρεις ημέρας, ή και με γαργαλισμόν, χωρίς όμως συγκατάθεσιν και κανονίζεται επτά ημέρας. Πάλιν η προς άλλο πρόσωπο γίνεται με πιασίματα και φιλήματα, χωρίς όμως γαργαλισμόν, και κανονίζεται είκοσι ημέρας… Η δε με συγκυλισμόν γινόμενη, ή γίνεται εις ομογενή και κανονίζεται εβδομήντα ημέρας, ή γίνεται εις ετερογενή, ζώα δηλαδή και κανονίζεται επτά χρόνους». Δύσκολη η καλογερική. Πολύ δύσκολη. Τα «ομογενή» και «ετερογενή, ζώα».
  «Μολυσμόν ενόησαν» ακόμα και το λιπαντικής φύσεως εκείνο υγρό που εκκρίνει το πέος κατά την ερωτική διέγερση, το οποίο οι έφηβοι με αβρότητα αποκαλούν «γλύκα».
  Σελ. 551, υποσημείωση (1). «Τινές δε διακριτικοί, μολυσμόν σαρκός ενόησαν ακόμη, και εκείνην την ολίγην ενήδονον υγρασίαν του σπέρματος, την οποίαν αισθάνεται τινάς εις το παιδογόνον μόριον, προξενουμένη ή από ενθύμησιν εμαθή, ή από όρασιν και ακοήν εμπαθή τινος προσώπου, από τον οποίον και τοιούτον μολυσμόν πρέπει να είναι ελεύθεροι οι μεταλαμβάνοντες».
  «Δεν δύναμαι εδώ να κρύψω με την σιωπήν την μεγάλην πανουργίαν οπού μεταχειρίζεται ο διάβολος εις το πάθος τούτο του ενυπνιασμού, την οποίαν αναφέρει εκείνος ο Νείλος (άγιος κι αυτός) εις μίαν του επιστολήν. Τοσαύτη γαρ σπουδή, λέγει, ο μιαρός έχει εις το να μολύνει τον ταλαίπωρο άνθρωπον με τον εμπαθή ενυπνιασμόν, ώστε οπού δεν ευχαριστείται να παθαίνη ταύτην ο άνθρωπος κοιμώμενος, αλλά αφ΄ ου ο κατάρατος κινήση το πάθος εις τον άνθρωπον με την φαντασίαν τινών προσώπων, τότε εξυπνίχει τον άνθρωπον, δια να αισθανθή ζωντανότερα, έξυπνος ων, την ακάθαρτον εκείνη ηδονή, και να ενθυμάται καλύτερα».

 2. Ζήλια Ψώρα said, on 27/04/2010 at 1:11 μμ

  Αφορολόγητα λείψανα.
  Αίτημα παλλαικόν

 3. Στράτος said, on 27/04/2010 at 2:35 μμ

  Ζήλια ψώρα!!!
  Αγαπητή μου, κατ’ αρχάς οποία ακουστικώς ανορθόδοξος αντίστιξις, αυτή η του ονόματός σας.
  Διότι η μεν ζήλια απέχει της ορθοδόξου ομολογίας μας – τι να ζηλέψωμεν εξάλλου εκ του αθλίου αυτού επιγείου βίου – η δε ψώρα θάλλει εις την αφρόκρεμαν των επί γης αγίων μας μοναχών, διότι καθολικώς τυγχάνει απηγορευμένη η χρήσις λουτρών και μπανίων, εις τον μοναχικόν βίον, εξ αιτίας του ελλοχεύοντος κινδύνου της τρισκαταράτου σεξουαλικής διεγέρσεως, της προερχομένης εκ της επαφής των χειρών του μπανιζομένου, μετά των μελών του σώματός του, προπαντός δε όταν πρόκειται δια μέλη όπου αρέσκεται να ενδιαιτεί ο θεομίσητος Εωσφόρος, ο οποίος, καθώς ομολογούν οι άγιοι πατέρες μας, διαθέτει συγγένειαν πρώτου βαθμού μετά της ακολάστου Αφροδίτης, της αισχράς αυτής θεότητος των αρχαίων εκείνων ειδωλολατρών Ελλήνων.

  Όσον δε δια την χαιρέκακον αυτήν ειρωνείαν σας, την περί του αφορολογήτου των εσόδων, των προερχομένων από τας περιπετείας των αγίων λειψάνων, τας προερχομένας εκ των ανοήτων και ασεβών χειρονομιών του χριστεπωνύμου πληρώματος, ο αριθμός των οποίων τυγχάνει απροσμέτρητος, έ, αγαπητή μου, ας μην υπερβάλουμε και τόσον.
  Διότι δεν εσύρθη ακόμη η ηθική κατάπτωσής μας μέχρις των εσχάτων ορίων της αποκτηνώσεως, ώστε να φθάσωμεν εις το σημείον να σχετίσουμε οιανδήποτε φορολογικήν ενοχήν των αθώων ιερών λειψάνων των αγίων μας, εις τα οποία το μόνον που δεν δικαιούται κανείς να αποδώσει, είναι η οποιαδήποτε σχέση τους με δραστηριότητες οικονομικής φύσεως.
  Ας μην προβαίνουμε αγαπητή μου, τοσούτον αβασανίστως, εις ύβρεις κατά αθώων οστών, τριχών και ονύχων ή μουμιοποιημένων δερμάτων, αυτά τα περίλαμπρα διαμάντια, τα οποία αποτελούν τα κατ’ εξοχήν κοσμήματα της μοναδικής ορθής πίστεως ανά την υφήλιον. Γνωρίζετε αγαπητή μου μήπως και καμμιάν άλλη πίστιν, εντός της οικουμένης των ανθρώπων, οπού να ονομάζετε Ορθόδοξος. Όχι, πείτε μου, σας παρακαλώ, γνωρίζετε.

 4. 1451 said, on 27/04/2010 at 7:48 μμ

  Αν ο σατανάς είναι θεομίσητος, αυτό σημαίνει πως ο Θεός έχει συναισθήματα;

 5. Στράτος said, on 27/04/2010 at 9:42 μμ

  1451,
  ακάθαρτο πνεύμα, δεν θα γλιτώσεις το ξεσκέπασμά σου. Ήδη απέστειλα το νούμερό σου προς διερεύνηση, στην ιερή κοινότητα των γερόντων του αγίου όρους.
  666 +666 + 666= 1998. Η αγία τριάδα του αντίχριστου. Κατα το έτος αυτό τίθενται οι βάσεις της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας μας. Ο Χριστόδουλος ζητά και λαμβάνει υπέρ του κλήρου επίδομα παραγωγικότητας. Ποια είναι η παραγωγικότητα του κλήρου; Το ψεύδος η υποκρισία και το κλέψιμο. Ποιους κυνήγησε ο Κύριός μας όταν κατήλθε στη γη; Του ιερείς του πατρός του.
  1998 – 1451 = 527
  666 – 527 =139
  139 > 1+3+9 =13. Να, ο γρουσούζικος αριθμός σου. Τι μέρα είναι σήμερα, που διάλεξες για να στείλεις το σχόλιό σου; Τρίτη. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια;

  Αναιδέστατε, έχεις το θράσος να ρωτάς αν ο Θεός της Ορθοδοξίας έχει συναισθήματα!
  Δηλαδή τι είναι ο θεός μας, κολώνα από πάγο;
  Θα βάλω όμως τώρα τα πειστήρια να σου βγάλουνε, αθεόφοβε τα μάτια απ’ έξω, με τα θεόπνευστα λόγια των συγγραφέων της Βίβλου μας.
  Και μάλιστα από μεγάλο θεολόγο πατριώτη μας, που τα σταχυολόγησε ο άνθρωπος, με τόση σπουδή και κόπο.

  Παναγιώτης Ι. Μπρατσιώτης. Καθηγητής της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το 1915 διορίστηκε καθηγητής των ιερών στο διδασκαλείο Πειραιώς. Κατά το 1921-22 διετέλεσε και διευθυντής του περιοδικού «Ιερός Σύνδεσμος», επισήμου τότε οργάνου της Ιεράς Συνόδου. Το 1924 διορίστηκε υφηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου κ.λπ.
  Μας περιγράφει λοιπόν εμπεριστατωμένα τον Κύριό μας, μέσα από την Π.Δ. στην εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» στη σελ. 765: «… Και αλλαχού μεν αποδίδονται εις τον θεόν αισθήσεις, οίον όρασις δι’ ής τα πάντα εφορά (Α΄ Βασιλ. ΙΕ΄ 19, Ψαλμ. Θ΄ 14, Ησαΐου ΛΖ΄ 17 και πολλά άλλα), ακοή (Δευτερ. ΛΓ΄ 7, Ψαλμ. Ε΄ 2, Μιχ. Ζ΄ 7 και πολλά άλλα), όσφρησις (Γενες. Η΄ 21, Εφεσ. Ε΄ 2 και άλλα), αφή (Ιωβ ΙΘ΄ 21, Ιερεμ. Α΄ 9 και άλλα), αλλαχού δε μέλη του ανθρωπίνου σώματος, οίον στόμα δι’ ού λαλεί (Ησ. Α΄ 20, Ιερεμ. ΚΓ΄ 16), γλώσσα δίκην πυρός καταναλίσκοντος (Ησ. Λ΄ 27), χείρες δε και βραχίονες, δι’ ών τα πάντα δύναται (Ψαλ. ΙΣΤ΄ 14, Ησ. ΙΘ΄ 25, Ιερεμ. ΚΑ΄ 5, Αββακ. Β΄ 16 και άλλα), πρόσωπον (Ψαλμ. ΞΘ΄ 4), πόδες (Ησ. ΞΣΤ΄ 1 και άλλα), αλλαχού κινήσεις ανθρώπινοι (Ωσηέ ΙΑ΄ 3, Ησ. ΣΤ΄ 1, Αμως Ζ΄ 9, Γεν. ΙΑ΄ 7 και άλλα πολλά), αλλαχού δε αποδίδεται τω θεώ ψυχή (Εβρ. Ι΄ 38) μετά παθών ανθρωπίνων, οίον μίσους (Ησ. Α΄ 14), χαράς (Ησ. ΜΒ΄ 1), λύπης (Γεν. ΣΤ΄ 6), οργής (Ψαλμ. Β΄ 12), μετανοίας (Γεν. ΣΤ΄ 6), των τοιούτων ανθρωπομορφισμών λεγομένων και ανθρωποπαθισμών. Τέλος αποδίδονται τω θεώ εν τη Βίβλω διάφοροι ενέργειαι ή καταστάσεις διανοητκαί, οίον ανάμνησις (Τωβ. Γ΄ 3), πρόβλεψις (Δ΄ Βασιλ. ΙΘ΄ 27), διαλογισμός (Ιωνά Α΄ 6, Σοφ. Σολομ. Δ΄ 17), λήθη (Ψαλ. ΙΒ΄ 1)».
  Και μάλλον από ευγενική διάθεση ο αγαθός αυτός καθηγητής παρέλειψε να αναφέρει ότι ο θεός αυτός κινδύνευε σχεδόν να πατήσει ακόμη και ανθρώπινα κόπρανα.
  Και για τους πιστούς και για τους άπιστους:
  Δευτερονόμιο ΚΓ΄ 14-15 «και πάσσαλος έσται σοι επί της ζώνης σου, και έσται όταν διακαθιζάνεις έξω, και ορύξεις εν αυτώ και επαγαγών καλύψεις την ασχημοσύνην σου εν αυτώ. Ότι Κύριος ο θεός σου εμπεριπατεί εν τη παρεμβολή σου…»!!!

  1451,
  ακάθαρτο πνεύμα, δεν θα γλιτώσεις την φανέρωσή σου. Ήδη απέστειλα το νούμερό σου προς διερεύνηση, στην ιερή κοινότητα των γερόντων του αγίου όρους.
  666 +666 + 666= 1998. Η αγία τριάδα του αντίχριστου. Τίθενται οι βάσεις της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας μας. Ο Χριστόδουλος ζητά και λαμβάνει υπέρ του κλήρου επίδομα παραγωγικότητας. Ποια είναι η παραγωγικότητα του κλήρου; Το ψεύδος η υποκρισία και το κλέψιμο. Ποιους κυνήγησε ο Κύριός μας όταν κατήλθε στη γη; Του ιερείς του πατρός του.
  1998 – 1451 = 527
  666 – 527 =139
  139 > 1+3+9 =13. Να, ο γρουσούζικος αριθμός σου. Τι μέρα είναι σήμερα, που διάλεξες για να στείλεις το σχόλιό σου; Τρίτη. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια;

  Αναιδέστατε, έχεις το θράσος να ρωτάς αν ο Θεός της Ορθοδοξίας έχει συναισθήματα!
  Δηλαδή τι είναι ο θεός μας, κολώνα από πάγο;
  Θα βάλω όμως τώρα τα πειστήρια να σου βγάλουνε, αθεόφοβε τα μάτια απ’ έξω, με τα θεόπνευστα λόγια των συγγραφέων της Βίβλου μας.
  Και μάλιστα από μεγάλο θεολόγο πατριώτη μας, που τα σταχυολόγησε ο άνθρωπος, με τόση σπουδή και κόπο.

  Παναγιώτης Ι. Μπρατσιώτης. Καθηγητής της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Το 1915 διορίστηκε καθηγητής των ιερών στο διδασκαλείο Πειραιώς. Κατά το 1921-22 διετέλεσε και διευθυντής του περιοδικού «Ιερός Σύνδεσμος», επισήμου τότε οργάνου της Ιεράς Συνόδου. Το 1924 διορίστηκε υφηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου κ.λπ.
  Μας περιγράφει λοιπόν εμπεριστατωμένα τον Κύριό μας, μέσα από την Π.Δ. στην εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» στη σελ. 765: «… Και αλλαχού μεν αποδίδονται εις τον θεόν αισθήσεις, οίον όρασις δι’ ής τα πάντα εφορά (Α΄ Βασιλ. ΙΕ΄ 19, Ψαλμ. Θ΄ 14, Ησαΐου ΛΖ΄ 17 και πολλά άλλα), ακοή (Δευτερ. ΛΓ΄ 7, Ψαλμ. Ε΄ 2, Μιχ. Ζ΄ 7 και πολλά άλλα), όσφρησις (Γενες. Η΄ 21, Εφεσ. Ε΄ 2 και άλλα), αφή (Ιωβ ΙΘ΄ 21, Ιερεμ. Α΄ 9 και άλλα), αλλαχού δε μέλη του ανθρωπίνου σώματος, οίον στόμα δι’ ού λαλεί (Ησ. Α΄ 20, Ιερεμ. ΚΓ΄ 16), γλώσσα δίκην πυρός καταναλίσκοντος (Ησ. Λ΄ 27), χείρες δε και βραχίονες, δι’ ών τα πάντα δύναται (Ψαλ. ΙΣΤ΄ 14, Ησ. ΙΘ΄ 25, Ιερεμ. ΚΑ΄ 5, Αββακ. Β΄ 16 και άλλα), πρόσωπον (Ψαλμ. ΞΘ΄ 4), πόδες (Ησ. ΞΣΤ΄ 1 και άλλα), αλλαχού κινήσεις ανθρώπινοι (Ωσηέ ΙΑ΄ 3, Ησ. ΣΤ΄ 1, Αμως Ζ΄ 9, Γεν. ΙΑ΄ 7 και άλλα πολλά), αλλαχού δε αποδίδεται τω θεώ ψυχή (Εβρ. Ι΄ 38) μετά παθών ανθρωπίνων, οίον μίσους (Ησ. Α΄ 14), χαράς (Ησ. ΜΒ΄ 1), λύπης (Γεν. ΣΤ΄ 6), οργής (Ψαλμ. Β΄ 12), μετανοίας (Γεν. ΣΤ΄ 6), των τοιούτων ανθρωπομορφισμών λεγομένων και ανθρωποπαθισμών. Τέλος αποδίδονται τω θεώ εν τη Βίβλω διάφοροι ενέργειαι ή καταστάσεις διανοητκαί, οίον ανάμνησις (Τωβ. Γ΄ 3), πρόβλεψις (Δ΄ Βασιλ. ΙΘ΄ 27), διαλογισμός (Ιωνά Α΄ 6, Σοφ. Σολομ. Δ΄ 17), λήθη (Ψαλ. ΙΒ΄ 1)».
  Και μάλλον από ευγενική διάθεση ο αγαθός αυτός καθηγητής παρέλειψε να αναφέρει ότι ο θεός αυτός κινδύνευε σχεδόν να πατήσει ακόμη και ανθρώπινα κόπρανα.
  Και για τους πιστούς και για τους άπιστους:
  Δευτερονόμιο ΚΓ΄ 14-15 «και πάσσαλος έσται σοι επί της ζώνης σου, και έσται όταν διακαθιζάνεις έξω, και ορύξεις εν αυτώ και επαγαγών καλύψεις την ασχημοσύνην σου εν αυτώ. Ότι Κύριος ο θεός σου εμπεριπατεί εν τη παρεμβολή σου…»!!!
  Σ’ όλες τις αποδόσεις στην νεοελληνική οι οποίες διαθέτουν τις εγκρίσεις της εκκλησίας της Ελλάδος, το προαναφερθέν χωρίο αποδίδεται ως εξής: «θα έχεις στη ζώνη σου τσαπί και όταν πηγαίνεις έξω προς σωματική σου ανάγκη να ανοίξεις λάκκο και μετά να σκεπάσεις τα κόπρανά σου».
  Κι όλ’ αυτά διότι «ο Κύριος ο θεός σου πηγαινοέρχεται μέσα στο στρατόπεδό σου…».

  Βρε αθεόφοβο πλάσμα, όλο το ιερό βιβλίο μας δεν αναφέρεται στην περιγραφή των συναισθημάτων του θεού μας, απέναντι στα καμμώματα του εκλεκτού του λαού, του Ισραήλ;

  Δεν διάβασες όταν οργίζονταν τι παράγγελνε, μέσω των προφητών του:

  «Αν δεν υπακούσεις, ο Κύριος θα σε κτυπήσει με πυρετό, ρίγος, ερεθισμό, μαρασμό, φλόγωση και ώχρα (κιτρινάδι;) με πληγή στις έδρες, με αιμορροΐδες (!) και με άγρια ψώρα και ξυσμό, με αρρώστιες αγιάτρευτες, …Θα σε χτυπήσει (ο Κύριος) με τρέλα, με τύφλωση …με σύγχυση μυαλού, να ψηλαφείς σαν τον τυφλό στο καταμεσήμερο …

  Ο Κύριος θα σε χτυπήσει στα γόνατα και στα σκέλη και από τις πατούσες έως την κορυφή σου με κακή πληγή, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς …Αν δεν υπακούσεις, ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου …πληγές μεγάλες και αθεράπευτες και ασθένειες κακές, βαριές και αθεράπευτες.

  Και θα φέρει πάνω σας όλες τις οδυνηρές πληγές, απ’ τις οποίες κατατρομάξατε και θα τις κολλήσει σε σας. Αλλά ακόμα και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο αυτό, θα φέρει ο Κύριος επάνω σας, εάν δεν υπακούσετε… »

  Δευτερονόμιον, KH΄: 15-63.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: