ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους – Πρόγραμμα Συνεδρίου, με τίτλο…

Posted in ζωή, ιστορία by or2554 on 22/11/2007

«Γέροντας Σωφρόνιος-Θεολόγος του Ακτίστου Φώς»

Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους διοργάνωσε το Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο για τον Γέροντα Σωφρόνιο με θέμα: « Γέροντας Σωφρόνιος- Θεολόγος του Ακτίστου Φώς»]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 19, 20, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου 2007
09:30 Προσφωνήσεις του Καθηγουμένου Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατο¬παι¬δίου Ἀρχιμ. Εφραίμ καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ «Κέντρου Ἑλληνικοῦ καὶ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ» κ. Φοίβου Χριστοδουλίδη. Χαιρετισμοί.

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνε¬δρίου.

10:30 Ἐναρκτήρια εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρία: «Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».

11:20 Διάλειμμα – Κέρασμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄ .

Πρόεδρος: Ὁμότιμος Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης.
12:00 Γέρων Μωυσῆς Ἁγιορείτης: «Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὡς ἁγιο¬ρείτης».

12:20 Ἱερομόναχος Νικολάϊ Σαχάρωφ: «Ὁ μοναχισμὸς ὡς ζωὴ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

12:40 Ἐπίσκοπος πρώην Ἑρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος: «Ὁ ἐν χάριτι μονα¬χὸς κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».

13:00 Συζήτηση.

13:20 Λήξη Συνεδρίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄ .

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης.
17:00 Ὁμότιμος Καθηγητὴς κ. Ἰωάννης Καραβιδόπουλος: «Ἡ ἀσκητικὴ μέ¬θοδος τῆς ἑρμηνείας τῶν Γραφῶν».

17:20 Ὁμότιμος Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Γαλίτης: «Ὁ παλαιὸς καὶ ὁ καινὸς Ἀδὰμ στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».

17:40 Ἐπίσκοπος Ἱλαρίων Alfeyev: «Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὡς θεολόγος τοῦ Θείου Ὀνόματος».

18:00 Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ: «Ἡ θεοεγκατάλειψη κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».
18:20 Διάλειμμα – Κέρασμα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄ .

Πρόεδρος: Καθηγητὴς κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης.

18:40 Καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Σκουτέρης: «Ἡ Τριαδολογία τοῦ Γέρον¬τος Σωφρονίου».
19:00 Πρωτοπρεσβύτερος Andrew Louth: «Παράδοση καὶ ἀνανέωση στὴ θεο¬λογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».
19:20 Δρ. Θεολογίας Νίκος Κόϊος: «Δόγμα καὶ ἦθος στὰ ἔργα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».
19:40 Μητροπολίτης Κενύας κ.κ. Μακάριος: «Χρόνος καὶ αἰωνιότητα κατὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».
20:00 Συζήτηση Συνεδριῶν Β΄ καὶ Γ΄.

20:30 Λήξη Συνεδρίας.

Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2007

07:00 Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄.

Πρόεδρος: Ὁμότιμος Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Γαλίτης.

09:30 Καθηγητὴς κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος: «Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».

09:50 Ὁμότιμος Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης: «Ἡ μετοχὴ στὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ὡς ὅρος πραγματώσεως τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στὸν ἄνθρωπο».

10:10 Μητροπολίτης Περγάμου κ.κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας: «Ἡ περὶ προσώ¬που ἀντίληψη τοῦ Γέροντος Σωφρονίου σὲ σχέση μὲ τὰ σύγχρονα θεολογικὰ ρεύματα».

10:30 Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ.κ. Ἱερόθεος Βλάχος: «Τό πρόσωπο ὡς ἀλήθεια στὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».
  10:50 Διάλειμμα – Κέρασμα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε΄.

Πρόεδρος: Καθηγητὴς κ. Κωνσταντῖνος Σκουτέρης.
11:10 Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας: «Τὸ ἄκτιστο φῶς στὴ ζωὴ καὶ τὴ δι¬δα¬σκαλία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».

11:40 Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιος: «Ἡ ἱερωσύνη κατὰ τὸν Γέ¬ρον¬τα Σωφρόνιο».

12:00 Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος: «Ἡ πνευματικὴ πατρότητα κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».
12:20 Μοναχὸς Νικόδημος Ἁγιοπαυλίτης: «Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὡς πνευ¬μα¬τικὸς στήν Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου».
12:40 Συζήτηση Συνεδριῶν Δ΄ καὶ Ε΄.

13:10 Λήξη Συνεδρίας.

16:30 Ἑσπερινός.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ϛ΄.

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης.

17:45 Πρωτοπρεσβύτερος George Zavershinsky: «Θεολογικὸς ὑπαρξισμὸς στὸν Γέροντα Σωφρόνιο».

18:05 Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς κ. Χρυσόστομος Σταμούλης: «Ἐπίψαυσις αἰωνιότητος. Ἡ γοητεία τῆς ζωγραφικῆς καὶ ἡ ἀτελεύτητος δημιουρ¬γία τῆς προσευχῆς».

18:25 Μοναχὸς Βαρθολομαῖος: «Ἡ συμβολὴ τοῦ Γέροντος Σωφρονίου στὴν εἰκονογραφία».

18:45 Διάλειμμα – Κέρασμα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ζ΄.
Πρόεδρος: Ὁμότιμος Καθηγητὴς κ. Ἰωάννης Καραβιδόπουλος.
19:10 Ἱερομόναχος Σωφρόνιος Μιχαηλίδης: «Ἡ ἀσκητικὴ ἀνθρωπολογία κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».

19:30 Καθηγητὴς κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης: «Ἡ συνεργία τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρώπινης θελήσεως».

19:50 Καθηγητὴς κ. Jean-Claude Larchet: «Ἡ θέση τῆς ὀδύνης στὴν πνευ¬μα¬τικὴ ζωὴ κατὰ τὴν ἐμπειρία καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Σω¬φρονίου».

20:10 Συζήτηση Συνεδριῶν Ϛ΄ καὶ Ζ΄.

20:30 Λήξη Συνεδρίας.
Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου 2007

07:00 Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η΄.

Πρόεδρος: Καθηγητὴς κ. Ἀνέστης Κεσελόπουλος.

11:30 Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης: «Ἡ θεολογία τοῦ Γέ¬ροντος Σωφρονίου στὸ ἔργο τῆς παιδαγωγικῆς».

11:50 Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Σκρέττας: «Ἡ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου γιὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ».

12:10 Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Τζέρπος: «Οἱ λειτουργικὲς εὐχὲς τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».

12:30 Συζήτηση.

13:00 Λήξη Συνεδρίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Θ΄.

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος.

17:00 M. Jean-Claude Polet: «Ἡ ὑπέρβαση τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».

17:20 Ἱερομόναχος Νικολάϊ Σαχάρωφ: «Ἐπιστολογρα¬φία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου».

17:40 Ἀρχιμανδρίτης Ἀλύπιος, Λαύρας Ἁγίου Σεργίου: «Ἡ ἐπίδραση τοῦ Γέροντος Σωφρονίου στὴ Ρωσία».
  18:00 Διάλειμμα – Κέρασμα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι΄.

Πρόεδρος: Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας.

18:20 Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.κ. Νικόλαος: «Ὑπακοὴ καὶ ἐλευθερία κα¬τὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».

18:40 Ἱερομόναχος Νικολάϊ Σαχάρωφ: «Προσευχὴ ὑπὲρ τοῦ κόσμου – Οἱ ἀπόψεις τοῦ Γέροντος Σωφρονίου γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἐσχατολογία».

19:00 Ἱερομόναχος Ραφαὴλ Νόϊκα: «Ὁ προφητικὸς λόγος καὶ ἡ χαρισματι¬κὴ ἐμπειρία κατὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο».

19:30 Συζήτηση Συνεδριῶν Θ΄ καὶ Ι΄.
20:00 Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπὸ τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτη Ἐφραίμ.

Advertisements

5 Σχόλια

Subscribe to comments with RSS.

 1. Εξαιρετική πρωτοβουλία! Εύγε!

  Το μόνο που απουσιάζει είναι μια ομιλία με τίτλο «Το διάλειμμα – κέρασμα στη θεολογία του Γέροντα Σωφρονίου».

  Την ευλογία σας.

 2. makis said, on 22/11/2007 at 4:21 μμ

  Τέτοιες μπουρδολογίες λένε μεταξύ τους, γι’ αυτό ο κόσμος τους έχει πάρει στο ψιλό, εκτός από τις γριούλες κι εκείνους που εισπράττουν χρήμα. Άκου «επίδραση του Σωφρονίου στη Ρωσία». Σιγά βρε μην ανέτρεψε το γερόντιο το κομμουνιστικό καθεστώς. 😛

 3. Πειναλέων said, on 22/11/2007 at 6:17 μμ

  Θα πάω στο συνέδριο. Με συγκινεί το Διάλειμμα-Κέρασμα. Συκαλάκι, υποβρύχιο και γλυκό μελιτζανάκι από τα χέρια του ηγούμενου. Ουάου.

 4. hungry said, on 22/11/2007 at 8:35 μμ

  Να πας πειναλέων, να πας, εξ αλλου δεν θα εισαι ο μόνος που βασίζεται στο συσσίτιο της εκκλησίας για να γεμίσει λίγο την άδεια κοιλία του.

  Αν πάλι αισθάνεσαι ότι και το κεφάλι σου είναι τελείως άδειο, πάλι θα βρεις κάτι καλό να το γεμίσεις.

 5. foufoutos said, on 25/11/2007 at 11:53 μμ

  Σκαρφίζονται φανταστικά θέματα, όπως το «άκτιστο φως» που είχαν επινοήσει οι καλόγεροι στην έσχατη παρακμή του Βυζαντίου για να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και ροκανίζουν κονδύλια από κάθε δυνατή πηγή. Να δείτε που θα βγει ότι το ελληνικό κράτος και 4-5 ιδιώτες (βιομήχανοι, μεγαλέμποροι, κατασκευαστές) είναι χρηματοδότες και χορηγοί. Σιγά μην ξοδέψουν από τις τραπεζικές καταθέσεις τους.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: