ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Π. ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: «Εγώ δεν άκουγα κρά – κρά»

Posted in διδαχές by or2554 on 22/09/2007

Ο Πατήρ Μεταλληνός στον «Ελεύθερο Κόσμο» (απόσπασμα διδακτικόν)
Εγώ το λέγω και στους φοιτητές μου: «Πείτε με ρατσιστή, πείτε με εθνικιστή, αλλά εγώ αγαπώ την Πατρίδα μου»! Και τους συμβουλεύω: Όταν ο άλλος μας λέει … «αυτό είναι ρατσισμός, αυτό είναι εθνικισμός», εμείς με χαμόγελο να το δεχόμεθα. Με αυτήν την έννοια, είμαι ρατσιστής, είμαι ό,τι θέλετε! Όταν σπούδαζα στο εξωτερικό, μου είχε συμβεί το εξής ενδιαφέρον: Ένας νέος 25 ετών χειροτονήθηκε ιερεύς στο Παρίσι για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και βγήκε στον Σηκουάνα να κάμει μία βόλτα για να ξεδώσει. Στην Γαλλία ξέρετε, όταν βλέπουν στον δρόμο έναν παπά με ράσο, του φωνάζουν «κρά – κρά», δηλαδή ότι είναι κόρακας! Ο ίδιος ο 25χρονος Ρωμαιοκαθολικός ιερεύς μας έλεγε το εξής: «Εγώ δεν άκουγα κρά – κρά. Ακουγα κρουά – κρουά» (σ.σ. : Croix), που στα γαλλικά σημαίνει Σταυρός!

Ο Θεός να σε έχει καλά συνταξιούχε Ιερέα Μεταλληνέ.

Αμήν.

Advertisements

17 Σχόλια

Subscribe to comments with RSS.

 1. pater paisios said, on 22/09/2007 at 8:42 μμ

  Ο ίδιος ρωμαιοκαθολικός ιερεύς κατά τις ερωτικές του περιπτύξεις με συνάδελφο του φώναζε ρουα – ρουά που ως γνωστών σημαίνει μεν βασιλιάς (από το βασιλιά μου εσύ), αλλά παραπέμπει και στο σκακιστικό ρουά ματ, την τελική κίνηση που τερματίζει το παιχνίδι. Προφανώς η ιαχή αυτή εξέρχετω κατά τη στιγμή της ύστατης κορύφωσης.

 2. nick the believer said, on 22/09/2007 at 11:00 μμ

  Στην Ελλάδα δεν φωνάζουν κρα-κρα αλλά λένε «πάρε τον πούλο» και χουφτώνουν κάτι…

  Πάντως, όταν άλλα λέγονται και άλλο ακούς, είτε είσαι βαρύκοος και χρειάζεσαι ακουστικά, είτε έχεις παραισθήσεις και χρειάζεσαι χάπια, όπως συμβαίνει σε όλες τις ψυχικές διαταραχές.

 3. foufoutos said, on 23/09/2007 at 6:56 πμ

  Μπα πήρε σύνταξη ο Μεταλληνός; Θα ταλαιπωρεί τώρα τους οικείους του μόνο, γλίτωσαν οι φοιτητές…

 4. Πάτερ Sexomaniak said, on 23/09/2007 at 2:32 μμ

  Υπέροχος ο λόγος σας άγιε αδελφέ Γεώργιε.

 5. Πατήρ Λουκάς said, on 23/09/2007 at 2:40 μμ

  Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, διαβλέπω μίαν διάθεσιν να υποβιβάσετε την αδελφικήν μεταξύ ιερωμένων αγάπην εις σαρκικόν επίπεδον και να την καταβιβάστε εις το κτηνώδες και χαμερπές ίδιον των αμαρτωλών των Σοδόμων και Γομόρων, άτινα ως γνωστόν κατέκαψεν Κύριος ο Θεός Μωυσέως τε και Αβράαμ, Ισαάκ, Ιακώβ και λοιπών των προπατόρων ημών, το οποίον άλλωστε είναι πλέον ή σύνηθες μεταξύ των ανιέρων λαϊκών.

  Η περίπτυξις μεταξύ ιερωμένων δεν έχει την ιδίαν έννοιαν με εκείνην των κοινών ανθρώπων. Είναι η προς Χριστόν κοινή αγάπη και ανάγεται εις τα πρωτοχριστιανικά μυστήρια, κατά τα οποία την ομοτράπεζον ευωχίαν εν δόξη Κυρίου διεδέχοντο περιπτύξεις μεταξύ αδελφών χριστιανών αναξαρτήτως φύλλου, ούτως ώστε δια της ερωτικής συνευρέσεως η Χάρις του Κυρίου ημών διασπαρή μεταξύ των παρευρισκομένων είδοι ανταλλαγής ενεργείας και θείας δωρεάς.

  Ούτω πως ιερωμένοι συνευρισκόμενοι ουδόλως φωνασκούν, μηδέ μουγκρίζουν ως ζώα, διότι πρόκειται, ως ήδη εξήγησα, περί μυστηριακής μεθέξεως. Τα δε αναμελπόμενα επιφωνήματα δεν έχουν παρ’ ημίν τοις Ελληνορθοδόξοις ουδεμίαν σχέσιν με τα τοιαύτα των βαρβάρων Γάλλων και Ρωμαιοκαθολικών, ως τα «ρουά-ρουά» και έτερα ανακριβώς αναφερόμενα. Ει δε ατυχώς συμβή ενίοτε να ακουσθή εν τη ρύμη της πράξεως ανοίκειος τις φράσις, ως π.χ. «ξεσκισέ με, γαμιά μου» ή «τι σου κάνω πούστη μου», ο εις τοιούτον αποτρόπαιον ολίσθημα προβαίνων τιμωρείται υπό του πνευματικού του με αυστηρά επιτίμια, προβλεπόμενα εις το Πηδάλιον (δεν γιγνώσκω εάν η ετυμολογία του εν λόγω ιερού βιβλίου ερείεται εκ του ρήματος πηδάω-πηδώ).

  Αμήν δε λέγω ημίν ότι είναι τοις πάσι γνωστόν και ενυπάρχει εις την Ελληνικήν μας παράδοσιν το ρητόν: «Όποιος τον κώλο δε γαμεί, πάει στραβός στον Άδη».

  Μετανοείτε και προσεύχεσθε
  ίνα ούτω υπερισχήσητε
  πάσης νόσου και πάσης μαλακίας
  + Πατήρ Λουκάς +

 6. makis said, on 23/09/2007 at 2:55 μμ

  Πατέρα Λουκά, φιλάω αμφότερας τας χείρας σου κι ελπίζω να ήταν καθαρές… Ο λόγος σου ήταν παρηγορητικός άμα τε και διδακτικός. Από τις καρυγές που ανέφερες όμως, παρέλειψες την εξής: «τι σου κάνω μάνα μου». Διαφορετικά θα λέγουσιν οι άθεοι και κομμουνισταί ότι, αφού δεν αναφέρεται, δεν εμπίπτει εις τον ιερόν κανόναν…

  +ευλόγησον+

 7. makis said, on 23/09/2007 at 2:56 μμ

  καρυγές = κραυγές

  τρέμουν οι χείρες μου και όχι οι χήρες, όπως μπορεί να παρανοήσει κάποιος άσεμνος…

 8. Μητροπολίτης Κρέμα Καραμελέ said, on 23/09/2007 at 3:03 μμ

  Τεκνά μου προσευχηθείτε για τον Μασκαριώτατο.

 9. akamas said, on 23/09/2007 at 4:16 μμ

  Αυτός ο μητροπολίτης μου αρέσει μπορώ να δοκιμάσω λίγη;

 10. Ιερομόναχος Αυνάν said, on 23/09/2007 at 11:34 μμ

  Ας προσυχηθώμεν και ημείς δια τον Μακαβριώτατον

 11. akamas said, on 23/09/2007 at 11:42 μμ

  Αν τραβήξουμε και καμιά μαλακία τι θα γίνει; Μπορεί να γίνει γρηγορότερα καλά;

 12. Πατήρ Λουκάς said, on 24/09/2007 at 4:43 πμ

  Προσφιλές τω Κυρίω τέκνον Μάκιε,

  Εν τη ημετέρα Ορθοδοξία δεν υπάρχει εν χρήσει η προσφώνησις «μάνα», μηδέ «μητέρα ή «μαμά», πλην των ηγουμενισσών τοις μοναίς μοναζουσών προσφωνουμένων, αίτοινες επιτελούν και χρέη «μητρός» παρά ταις μοναζούσαις, ταις της ιεράς δουλείας τω έργω αφιερωμέναις.

  Παρ’ ημίν ισχύει ο τίτλος «αδελφός», τον εν Πίστει Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εννοούμενον. Ενίοτε δε και καταχρηστικώς χρησιμοποιήται και ο τίτλος «αδελφή», ως επίσης και «κουφαλίτσα» καθώς και έτεραι παρόμοιαι προσφωνήσεις, αλλά αυτό συμβαίνει μόνον κατά τας κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, πράγμα το οποίον δεν δύναται να αναλυθή εις το θύραθεν πλήρωμα δια λόγους πατερικής δεοντολογίας (τα εν οίκω μη εν δήμω).

  Τα περί αθέων και κομμουνιστών δεν ευρίσκονται εν ισχύει παρ’ ημίν αφ’ ότου ενετάχθη τω ΚΚΕ η προσφιλής αγωνίστρια της Πάσης Ελληνικής Ορθοδοξίας αδελφή ημών συντρόφισσα Γαρουφαλιά (Λιάνα) Κανέλλη, έστωσαν δε αι ευλογίαι του Κυρίου επί της αγαπητής ταύτης κεφαλής ως και των οικείων της, της συζύγου ταύτης τουτέστιν άμα και του ευλογητού τέκνου αυτών.

  Ένθερμος τω Κυρίω ευχέτης
  + Πατήρ Λουκάς +

 13. akamas said, on 24/09/2007 at 7:43 πμ

  Η Γαρουφαλιά Κανέλη είναι εκείνη η λεσβία εθνικίστρια;

 14. foufoutos said, on 24/09/2007 at 4:38 μμ

  akamas, oui! εθνικίστρια, θρησκόληπτη και κομμουνίστρια συνάμα. Για το λεσβία δεν γνωρίζω αλλά θα ήταν και το μικρότερο κακό – μακριά από μας εννοείται!

 15. makis said, on 24/09/2007 at 4:40 μμ

  Πατέρα Λουκά, δεν κρύβεται η θεολογική παιδεία σου! Είμαι βέβαιος, θα έχεις πάει στις θεολογικές σχολές του Χριστόδουλου. Δεν μου λες, τί προσέφερες για να πάρεις πιστοποιητικό θεοσέβειας από τον μητροπολίτη;

  +ευλόγησον+

 16. Σκορπιός said, on 24/09/2007 at 5:51 μμ

  Δημοκρατικώτατη εγημερίδα επελέξατε Παπα-Γιώργη για το πόνημα σας

 17. Πάνω στο σώμα του γένους των Ελλήνων, όπως και σε κάθε ζωντανό οργανισμό άλλωστε, είναι φυσικό να προσκολλώνται διάφορα παράσιτα, τσιμπούρια, βδέλλες, έως και μουνόψειρες, που λέει ο λόγος.
  Κάθε σώμα, στοιχειωδώς υγιές, φροντίζει να αποβάλλει, με διάφορους τρόπους τα βλαβερά αυτά παράσιτα.
  Αλλά γυναίκα που να μη θέλει να αποβάλλει από το αιδοίο της, τις μουνόψειρες που ενδιαιτούν εκεί πάνω στο τέτοιο της, αλλά επί πλέον και να τις μισθοδοτεί (!!!), μόνο μια φαίνεται να υπάρχει στον κόσμο.
  Όποιος την βρει κερδίζει ένα φοντάνι.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: